Arhiv novice

17.3.2014

NASVETE ZA LASTNIKE GOZDOV GLEDE SANACIJE POSLEDIC ŽLEDOLOMA V FEBRUARJU 2014!

Obveščamo vas, da je Zavod za gozdove Slovenije na spletni strani www.zgs.si objavil

14.2.2014

Projektna naloga

Občina Trzin je na portalu uradnega lista (www.enarocanje.si) pod št. JN1817/2014, objavila javno naročilo za izdelavo: - Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega...

23.12.2013

Priloge

JAVNA RAZGRNITEV Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CT 5/1 Brodišče (OPPN CT 5/1). Javna razprava bo v sredo, 22.01.2014, ob 17:00 uri, v dvorani...

11.12.2013

Več informacij v prilogi!

Obveščamo vas, da je Regijska razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, dne 9.12.2013, objavila tretji JAVNI POZIV - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 V LJUBLJANSKI URBANI...

5.12.2013

Sklep

Objavljamo Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče.