Arhiv novice

9.9.2010

Datoteka

Sporočilo za javnost glede Občinskega prostorskega načrta!

23.8.2010
26.1.2010

GJI06

Objavljamo Sklep o JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNIH OBRAVNAVAH DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O IZVEDBENEMPROSTORSKEM NAČRTU OBČINE TRZIN.

29.12.2009

Obvestilo

Obvestilo o prijavi škode po divjadi.

22.12.2009

Obrazec

OBVEŠČAMO VAS, DA BO V NASLEDNJEM LETU KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA TRZIN DELILA HUMANITARNO POMOČ VSAK ZADNJI ČETRTEK V MESECU, MED 17:00 - 19:00 URO.  VEČ V...

20.12.2009

Vloga

Obveščamo vas o novem načinu prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje preko občine.

20.12.2009

Obvestilo

BREZPLAČNA HRANA IZ ZALOG EU - Obvestilo Karitas Trzin

15.5.2009

Obramba

JAVNA RAZGRNITEV Odloka o sprem. in dopoln. Odloka o ZN za OIC Trzin - spremembe 2009

22.10.2008

Obvestilo

Obvestilo glede mirujočega prometa in postavitvi zabojnikov za odpadke na območju občine Trzin

15.10.2008

Obvestilo

SDG d.o.o. - izbran koncesionar za izvajanje DIMNIKARSKIH storitev v občini Trzin