Arhiv novice

20.12.2009

Obvestilo

BREZPLAČNA HRANA IZ ZALOG EU - Obvestilo Karitas Trzin

15.5.2009

Obramba

JAVNA RAZGRNITEV Odloka o sprem. in dopoln. Odloka o ZN za OIC Trzin - spremembe 2009

22.10.2008

Obvestilo

Obvestilo glede mirujočega prometa in postavitvi zabojnikov za odpadke na območju občine Trzin

15.10.2008

Obvestilo

SDG d.o.o. - izbran koncesionar za izvajanje DIMNIKARSKIH storitev v občini Trzin

13.10.2008

Biološki odpadki: Potek ločenega zbiranja v naši občini

Izjava za javnost županov občin, nastalih na območju nekdanje Občine Domžale v zvezi s povišanjem cen odvoza komunalnih odpadkov

23.4.2008

Obvestilo

Dokumentiranje umetniški del v bronu in drugih kovinah na območju občine Trzin

22.1.2008

Končno poročilo

Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji Vodnik po regionalnih pešpoteh v LUR (vodnik je za ogled na voljo na občini Trzin)

25.4.2007

Datoteka

Obvestilo o SPREMEMBI URADNIH UR državne uprave

3.7.2006

Datoteka

Govor gospoda župana Antona Peršaka na slovesnosti ob 15. obletnici bitke v Trzinu.