Uvedba kataloga k 99. členu OPN za EUP NT-18

Prostorski ureditveni pogoji za urejanje naselja vrstnih hiš ob Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi.

Katalog, ki vam ga s to publikacijo* predstavljamo in dajemo v uporabo, omogoča vse vrste posegov, ki so bili dopustni do sedaj, vendar z večjim naborom možnosti ter bolj natančno opredelitvijo pogojev za oblikovanje. Ti so predstavljeni grafično in s tem vsakemu bolj razumljivi.

Z uveljavitvijo kataloga ne velja več zahteva prostorskega akta, da se morajo posegi izvajati enotno za celoten niz vrstnih objektov, saj so vse rešitve iz kataloga, ki jih je potrebno dosledno upoštevati, med seboj že usklajene. Tako vsak lahko iz kataloga izbere katerokoli rešitev, ne glede na to, kakšne posege so pred njim izvedli že ostali lastniki objektov v nizu. Še vedno pa velja, da mora lastnik pridobiti soglasja neposrednih sosedov, kadar gre za posege, ki imajo vpliv na sosednjo nepremičnino.

V katalogu so na tretji strani najprej v kratkih alinejah povzete splošne določbe, ki veljajo za vse vrste posegov, sledijo pa grafično in opisno prikazane posebne določbe za vsak posamezen poseg. Upoštevati je potrebno tako splošne, kot posebne določbe.

V popotnico in pomoč smo pripravili enostavno tabelo, v kateri so podana navodila, katere postopke mora investitor izpeljati, preden se loti posegov. Tabela je informativna, saj povzema trenutno veljavne predpise s področja urejanja prostora in graditve in se ob spremembi zakonodaje lahko spremeni. Občina bo napotke na spletni strani sproti posodabljala, predvsem pa vedno velja, da smo na voljo za pojasnila in pomoč.  Če imate v zvezi z  nadzidavo  mansarde, izvedbo frčad, vgradnjo strešnih oken, postavitvijo pomožnih objektov,  prenovo strehe in fasade,  menjavo stavbnega pohištva, gradbenimi deli na zunanji ureditvi ipd. kakršnokoli vprašanje, priporočamo, da se čim prej obrnete na nas, da vam podamo potrebna pojasnila in napotke. Veliko lažje in ceneje je namreč stvari uskladiti v naprej, kot pa naknadno odpravljati neskladne posege. Skladnost posegov s katalogom je namreč obvezna, saj je kot priloga prostorskemu načrtu del predpisa.

Povezave: