Stiki z vodstvom in upravo Občine Trzin

Uprava Občine Trzin je uprava občank in občanov, živečih znotraj meja naše lokalne skupnosti. Kot taka želi biti do svojih strank prijazna, ob tem pa ponuditi kvalitetno in hitro storitev vsem, ki naše storitve potrebujejo. Vabimo vas, da se z eventualnimi opažanji, problemi, predlogi, pa tudi kritikami, ki se tičejo bivanja v naši občini obrnete na nas tako, da izberete enega izmed spodaj navedenih elektronskih naslovov.

Splošni elektronski naslov občine je info@trzin.si

Ostali elektronski naslovi:

polona.gorse.prusnik@trzin.si

Polona Gorše Prusnik - direktorica občinske uprave
barbara.gradisek@trzin.si Barbara Gradišek - strokovni sodelavec VII/1 za delo občinskega sveta in splošne zadeve
polona.jerse.kostadinoska@trzin.si     Polona Jerše Kostadinoska - tajnica uprave
bojana.lenarsic@trzin.si Bojana Lenaršič - višja svetovalka župana za finance in proračun
irena.zorc@trzin.si Irena Zorc - finančnik V
marjana.trojansek@trzin.si
Marjana Trojanšek - računovodja VII/2-III
marjeta.trstenjak@trzin.si Marjeta Trstenjak - referent I

matjaz.erculj@trzin.si

Matjaž Erčulj – višji svetovalec župana za družbene dejavnosti

viktor.torkar@trzin.si

Viktor Torkar - višji svetovalec župana za gospodarske javne službe

ana.movrin@trzin.si

Ana Movrin - višja svetovalka župana za okolje in prostor
rok.stenko@trzin.si Rok Stenko - višji svetovalec župana za prostor in gjs
maja.keber.furlan@trzin.si Maja Keber Furlan - višja svetovalka župana za pravne zadeve
aleksander.ilic@trzin.si Aleksander Ilić - višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve

 

 

Seznam uradnih oseb, ki so v Občinski upravi Občine Trzin pooblaščene za odločanje in vodenje postopkov v posameznih zadevah z delovnega področja občinske uprave - stanje na dan 8. 10. 2020.

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – stik z občinsko upravo preko spletne strani