Stiki z vodstvom in upravo Občine Trzin

Uprava Občine Trzin je uprava občank in občanov, živečih znotraj meja naše lokalne skupnosti. Kot taka želi biti do svojih strank prijazna, ob tem pa ponuditi kvalitetno in hitro storitev vsem, ki naše storitve potrebujejo. Vabimo vas, da se z eventualnimi opažanji, problemi, predlogi, pa tudi kritikami, ki se tičejo bivanja v naši občini obrnete na nas tako, da izberete enega izmed spodaj navedenih elektronskih naslovov.

Splošni elektronski naslov občine je info@trzin.si

Ostali elektronski naslovi:

polona.gorse.prusnik@trzin.si Polona Gorše Prusnik - direktorica občinske uprave
barbara.gradisek@trzin.si Barbara Gradišek - strokovni sodelavec VII/1 za delo občinskega sveta in splošne zadeve
polona.jerse.kostadinoska@trzin.si     Polona Jerše Kostadinoska - tajnica uprave
bojana.lenarsic@trzin.si Bojana Lenaršič - višja svetovalka župana za finance in proračun
irena.zorc@trzin.si Irena Zorc - finančnik V
marjana.trojansek@trzin.si
Marjana Trojanšek - računovodja VII/2-III
marjeta.trstenjak@trzin.si Marjeta Trstenjak - referent
matjaz.erculj@trzin.si

Matjaž Erčulj – strokovni sodelavec VII/2-II za sodelovanje med občino in društvi in vodenje investicij ter upravljanje na področju družbenih dejavnosti

ana.movrin@trzin.si

Ana Movrin - višja svetovalka župana za okolje in prostor
andrej.gril@trzin.si Andrej Gril - višji svetovalec župana za gospodarske javne službe
vika.kreca@trzin.si Vika Kreča - višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve
maja.keber.furlan@trzin.si * Maja Keber Furlan - svetovalka župana za pravne zadeve
aleksander.ilic@trzin.si Aleksander Ilič - pravnik VII/1

 

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – stik z občinsko upravo preko spletne strani