MLADIM PRIJAZNA OBČINA:

Občina Trzin je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2017 – 2021: http://www.mladi-in-obcina.si/

DOKUMENTI:

Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022: http://www.trzin.si/assets/20._redna_seja_sprejeti_akti/20-8-2017-strategija-za-mlade-2017-2022.pdf 

MOBILNOST:

Podaljšana veljavnost terminskih vozovnic za potniški promet.

Sofinanciranje IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v šolskem letu 2021/22 v višini 15 % cene mesečne, polletne ali letne vozovnice 

Obveščamo vas, da Občina Trzin tudi v novem šolskem letu 2021/22 sofinancira nakup IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v višini 15 % cene mesečne, polletne ali letne vozovnice.

Subvencija velja za primestni promet.

Subvencijo je od 25. 8. 2021 dalje možno uveljavljati pri nakupu vozovnice le na prodajnih mestih družbe Arriva d.o.o.: Avtobusna postaja Kamnik, Maistrova ulica 18, Kamnik in Alpetour potovalna agencija, turistična poslovalnica Domžale, Ljubljanska cesta 82, Domžale. Dijaki in študenti, ki bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih ali preko spleta, lahko subvencijo uveljavijo naknadno, in sicer v mesecu, v katerem so kupili vozovnico.

Več informacij glede nakupa IJPP vozovnice: https://nakup.ijpp.si/

 

ZAPOSLOVANJE:

Povezava do spletne strani Zavoda za zaposlovanje, namenjena mladim: https://www.ess.gov.si/mladi

ŠTIPENDIJE:

Povezava do spletne strani z navedenimi štipendijami: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Razpis za dodelitev občinske štipendije dijakom in študentom je objavljen vsako leto oktobra.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: www.sklad-kadri.si.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA:

http://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/novorojencki-obvestilo.pdf; http://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/obr-novorojencki-2012.doc

Občina Trzin dodeljuje pomoči ob rojstvu otroka.

RAZPISI V OBČINI:

http://www.trzin.si/sl/publications/

VARNA TOČKA:

http://www.trzin.si/sl/content/obcina/varna-tocka.html

FACEBOOK: Občina Trzin tudi na facebooku:

https://www.facebook.com/ObcinaTrzin/

JAVNI RAZPISI:

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2021/2022

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ti stojijo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah.

Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana je v okviru razpoložljivih zmogljivosti poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2021/2022.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba oddati prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Zadnji rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2021.

Študentom je za vse dodatne informacije o navedenem javnem razpisu na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027 in (01) 530 6028 v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

JSKD je objavil javni razpis:

PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

Javni razpis se nanaša na dve točki:

I. SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000,00 EUR) za zaposlitev brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice, ki ustrezaj razpisnim pogojem in prihajajo iz vzhodne in/ali zahodne kohezijske regije. 

Informacije in prijave: SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE do ponedeljka, 9. 8. 2021

II. DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI

v okviru različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd.). Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi in prihajajo z vzhodne kohezijske regije. Informacije in prijave: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA do ponedeljka, 9. 8. 2021.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 109/2021z dne 9. 7. 2021 in na spletni strani jskd.si.

ROK PRIJAVE: do 9. 8. 2021