MLADIM PRIJAZNA OBČINA:

Občina Trzin je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2017 – 2021: http://www.mladi-in-obcina.si/

DOKUMENTI:

Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022: http://www.trzin.si/assets/20._redna_seja_sprejeti_akti/20-8-2017-strategija-za-mlade-2017-2022.pdf 

MOBILNOST:

Sofinanciranje IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v šolskem letu 2020/21 v višini 15 % cene mesečne, polletne ali letne vozovnice

Obveščamo vas, da Občina Trzin tudi v novem šolskem letu 2020/21 sofinancira nakup IJPP vozovnic za dijake in študente iz občine Trzin v višini 15 % cene mesečne, polletne ali letne vozovnice.
 
Subvencija velja za primestni promet.
 
Subvencijo je možno uveljavljati pri nakupu vozovnice samo na prodajnih mestih družbe Arriva Kam-bus d.o.o.: Avtobusna postaja Kamnik, Maistrova 18, Kamnik in poslovalnica Arriva Alpetour – Turistična poslovalnica Domžale, Ljubljanska 82, Domžale. Dijaki in študenti, ki bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih ali prek spleta pa lahko subvencijo uveljavijo naknadno in sicer v mesecu v katerem so kupili vozovnico.

Več informacij glede nakupa IJPP vozovnice: https://arriva.si/novice/subvencionirane-enotne-ijppdijaske-vozovnice-2020-2021-zacetek-predprodaje/  

ZAPOSLOVANJE:

Povezava do spletne strani Zavoda za zaposlovanje, namenjena mladim: https://www.ess.gov.si/mladi

ŠTIPENDIJE:

Povezava do spletne strani z navedenimi štipendijami: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Razpis za dodelitev občinske štipendije dijakom in študentom je objavljen vsako leto oktobra.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: www.sklad-kadri.si.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA:

http://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/novorojencki-obvestilo.pdf; http://www.trzin.si/assets/obrazci-in-vloge/obr-novorojencki-2012.doc

Občina Trzin dodeljuje pomoči ob rojstvu otroka.

RAZPISI V OBČINI:

http://www.trzin.si/sl/publications/

VARNA TOČKA:

http://www.trzin.si/sl/content/obcina/varna-tocka.html

FACEBOOK: Občina Trzin tudi na facebooku:

https://www.facebook.com/ObcinaTrzin/

JAVNI RAZPISI: