LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Župan, uprava občine in njeni organi

Naziv Priponke
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 5/99 - Stran: 87
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo" 10/09 - Stran: 148
Sklep o ugotovitvi izvolitve župana 18/18 - Stran: 122
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega inšpektoarata in redarstva Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče i 3/10 - Stran: 86
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in 2/11 - Stran: 25
Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinsk 4/2012 - Stran: 91
Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinsk 3/2013 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinsk 5/2014 - Stran: 44
Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinsk 3/15 - Stran: 41
Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšp 4/16 - Stran: 30
Sklep o seznanitvi s Poročilom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšp 3/2017 - stran: 37
Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice MIR za leto 2017 4/18 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice MIR za leto 2018 5/19 - Stran: 68
Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice MIR za leto 2019 5/2020 - Stran: 33