OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Stanovanjska dejavnost - poslovni prostori

Naziv Priponke
Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 2016-2020 11/16- Stran: 64
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Trzin v najem 3/2006 - Stran: 70
Pravilnik o delitvi sredstev Občine Trzin za stanovanjska posojila 9/2006 - Stran: 131
Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje od leta 2002 do 2010; Sklep o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občin 5/2002 - Stran: 53
10/2011 - Stran: 226