Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 26.11.2021 16.12.2021 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.11.2021 15.12.2021 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.11.2021 15.12.2021 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.11.2021 15.12.2021 do 00:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 23.11.2021 13.12.2021 do 00:00
2. Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem 15.11.2021 -
Interni natečaj: INŠPEKTOR 11.11.2021 26.11.2021 do 00:00
Javni natečaj: Višji svetovalec župana za prostor in GJS 09.11.2021 17.11.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin - skrajšani postopek 05.11.2021 10.11.2021
Javni razpis - strokovno tehnično delovno mesto za določen čas: PRAVNIK VII/1 03.11.2021 08.11.2021
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za prostor in GJS 29.10.2021 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 27.10.2021 16.11.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 21.10.2021 09.11.2021
Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem 14.10.2021 -
Javni natečaj: Višji svetovalec župana za prostor in GJS 13.10.2021 23.10.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 05.10.2021 25.10.2021
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2021/2022 04.10.2021 29.10.2021
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2021/2022 04.10.2021 29.10.2021
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2021/2022 04.10.2021 29.10.2021
Javni razpis-strokovno tehnično delovno mesto za določen čas: PRAVNIK VII/1 04.10.2021 09.10.2021
Poziv javnosti k podajanju pripomb in predlogov k nastajanju novega lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin 01.10.2021 11.10.2021
Poziv k podajanju pripomb in predlogov: Tehnični popravki OPN 28.09.2021 12.10.2021
Poziv javnosti k podajanju pripomb in predlogov k nastajanju novega lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin 27.09.2021 04.10.2021
Razpis za delovno mesto direktorja (m/ž) Knjižnice Domžale 24.09.2021 04.10.2021
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 22.09.2021 27.09.2021
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - skrajšani postopek 22.09.2021 27.09.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 17.09.2021 02.10.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 16.09.2021 06.10.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.09.2021 28.09.2021
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju - občinski redar pripravnik 07.09.2021 -
Javna razgrnitev: Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice 01.09.2021 01.10.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin - ponovitev 03.08.2021 11.08.2021 do 17:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.07.2021 22.07.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.07.2021 22.07.2021
Javna razprava predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 29.06.2021 27.08.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 28.06.2021 13.07.2021
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "občinski redar pripravnik" 10.06.2021 -
Javno naročilo: Notranja oprema za Dom zaščite in reševanja 08.06.2021 01.07.2021 do 10:00
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - prva obravnava 07.06.2021 18.06.2021
Javna dražba za prodajo nepremičnine 18.05.2021 07.06.2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 17.05.2021 06.06.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.05.2021 31.05.2021
Lokalni energetski koncept Občine Trzin - osnutek 28.04.2021 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 26.04.2021 17.05.2021
Javni razpis za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 07.04.2021 16.04.2021
Sklep o začetku Javnega razpisa za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 06.04.2021 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 29.03.2021 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 29.03.2021 19.04.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.03.2021 08.04.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje GJS zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin 19.03.2021 30.04.2021 do 12:00
Sklep o začetku javnega razpisa in imenovanju razpisne komisije 18.03.2021 -
Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih priključkih na Prešernovi ulici 16.03.2021 31.03.2021 do 11:00
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava 12.03.2021 19.03.2021
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni natečaj: Višji svetovalec župana za prostor in GJS 09.11.2021 17.11.2021
Javni razpis - strokovno tehnično delovno mesto za določen čas: PRAVNIK VII/1 03.11.2021 08.11.2021
Javni natečaj: Višji svetovalec župana za prostor in GJS 13.10.2021 23.10.2021
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2021/2022 04.10.2021 29.10.2021
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2021/2022 04.10.2021 29.10.2021
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine za šolsko leto 2021/2022 04.10.2021 29.10.2021
Javni razpis-strokovno tehnično delovno mesto za določen čas: PRAVNIK VII/1 04.10.2021 09.10.2021
Razpis za delovno mesto direktorja (m/ž) Knjižnice Domžale 24.09.2021 04.10.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin - ponovitev 03.08.2021 11.08.2021 do 17:00
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "občinski redar pripravnik" 10.06.2021 -
Javni razpis za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 07.04.2021 16.04.2021
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 29.03.2021 -
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje GJS zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin 19.03.2021 30.04.2021 do 12:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 26.11.2021 16.12.2021 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.11.2021 15.12.2021 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.11.2021 15.12.2021 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.11.2021 15.12.2021 do 00:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine 23.11.2021 13.12.2021 do 00:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 27.10.2021 16.11.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 21.10.2021 09.11.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 05.10.2021 25.10.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 16.09.2021 06.10.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.09.2021 28.09.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.07.2021 22.07.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.07.2021 22.07.2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 17.05.2021 06.06.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.05.2021 31.05.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 26.04.2021 17.05.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 29.03.2021 19.04.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.03.2021 08.04.2021
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Poziv k podajanju pripomb in predlogov: Tehnični popravki OPN 28.09.2021 12.10.2021